Het Verandercentrum is een regionaal samenwerkingsverband gericht op werving en selectie, loopbaanbegeleiding, re-integratie en outplacement. Wij werken in de arbeidsmarktregio’s Stedendriehoek, Noordwest Veluwe, en IJsselvechtstreek. Ons centrum werkt samen met bureaus en ZZP’ers in deze regio’s. Ons doel is om werkgevers en werknemers op een toegankelijke en betaalbare wijze te helpen.

De samenwerking met verschillende partijen komt voort uit de groeiende behoefte van werkgevers om vanuit specialisatie geholpen te worden bij de steeds complexer wordende materie rondom de arbeidsmarkt.
Mijn motto is dan ook samen staan we sterker dan alleen.

Bureau Streefkerk

Bureau Streefkerk is actief op het brede terrein van Personeel en Organisatie. Hun belangrijkste activiteit is het begeleiden van mensen die om wat voor reden dan ook naar een nieuwe werkkring uit moeten kijken. Dit doen ze intensief en individueel. Daarnaast ondersteunen zij organisaties bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Wij werken vooral samen op gebied van 2e spoor, outplacement, burnout en vitaliteit. Gezien zij landelijk werken kunnen wij uw medewerker goed begeleiden in zijn of haar regio.

Bekijk website

VIER Coaching

Bij VIER Coaching | Training bestaat coaching uit diverse methoden en technieken uit NLP, NEI, Oplossingsgericht werken. Zij werken aan de hand van wat jouw medewerker op dit moment het meeste nodig heeft en zorgen ervoor dat vragen en thema’s aan de orde komen, zodat je medewerker weer verder kunt!

Wij werken daarnaast samen met hun als het gaat om jongeren weer in beweging te krijgen. Daarnaast pakken wij samen re-integratietrajecten op.

Bekijk website

Ronald de Vries

De zorg gaat de komende jaren door digitalisering veranderen. Ronald de Vries is Trendwatcher op het gebied van digitale innovaties in de zorg. Hij adviseert organisaties hoe zij met digitale innovaties op de verandering kunnen inspelen. De digitalisering heeft gevolgen voor functieprofielen en de verdeling van werk in de organisatie.

Wij werken samen om voor medewerkers nieuwe functieprofielen op te stellen. En medewerkers te coachen in hun loopbaan.

Bekijk website